ARKITEKTUR OG DIGITALE VÆRKTØJER

30. APRIL 2019 KL. 16:00 TIL 18:00 | ARKITEMA ARCHITECTS

I den analoge proces med tegninger på tegnebordet lå informationerne åbne for enhver, alle kunne kigge med og kommentere, de foreliggende skitser og designet var alene baseret på en human tilgang og argumentation. Den faglige debat lå lige for og kunne tages spontant ved tegnebordene, kritik, ros og forslag til ændringer var vedvarende til stede og altid aktuel.

Da værktøjerne blev databaserede fremstod designet som resultatet af en digital proces, hvor informationerne lå i computeren, delvis skjulte og kunne måske kun aflæses af de få. Mange oplevede, at det var svært med humanistiske og intuitive argumenter op mod de databaserede og definitive løsningsforslag. Når projekterne alene kunne ses på skærmen som resultatet af en digital bearbejdning, kunne den faglige debat og udveksling ikke forløbe på samme umiddelbare måde som under den analoge proces. 

TILMELDING NETVÆRKSMØDE 30. APRIL 2019