BIG DATA / SMART DATA

21. MARTS 2018 16.00 : 18.00 | KANTINEN ARKITEMA ARCHITECTS

BIG DATA describes large volumes of data, be it either structured or unstructured that inundates a business on a day-to-day basis. Conversely, SMART DATA describes data that has valid, well-defined, meaningful information that can expedite information processing.

In connection with the design, construction and use of a building, very large amounts of data are created and stored. How do we utilize and use this data to create value for owners and users. Today, a building exists not only as a physical form but also as a database.
 

Stig Dahl-Hansen
CEO | New Nordic Engineering
Bo Fristed
Chef for ITK | Innovation, Teknologi og Kreativitet
Søren Dall-Hansen
Digitaliseringschef | Aarhus kommune

 

DATA I BYGNINGEN
Stig Dahl-Hansen vil fortælle om begrebet Occupancy, hvor New Nordic Enginneering har udviklet forskellige målemetoder i forbindelse med indsamling af data, og om hvordan det med disse data bliver muligt at dokumentere antallet af mennesker i en bygning, deres fordeling i lokalerne samt fordelingen på døgnets timer og ugens dage. Har fx. mødelokalerne den rigtige sammensætning, den forventede brug, de rigtige størrelser og er de placeret optimalt.

DATA I BYEN
Aarhus City Lab udgør en platform for alle, der vil drage nytte af digitaliseringens potentiale på tværs af sektorer og hierarkier. Bo Fristed vil fortælle om Smart Aarhus som begreb og innovationsnetværk, og om Open data som et vigtigt datagrundlag for løsninger i den private sektor. Han vil endvidere komme ind på de nationale samarbejder, som efterhånden er kommet op at stå, herunder  Open data, Open Source i Smart City regi, bl.a. i samarbejde med Erhvervsstyrelsen.

DATA I FORVALTNINGEN
Søren Dall-Hansen vil i sit indlæg komme ind på det nære datamiljø i Aarhus Kommune og vil i den forbindelse især have fokus på fagområder indenfor teknik- og miljøområdet, herunder ejendomsdrift. Han vil fortælle om etablering af et  kommunalt IoT-datakommunikationsnetværk af typen LoRa WAN, og vil endvidere genemgå nogle af de cases, som man arbejder med i den forbindelse, herunder City Lab, men også om sensorer på bygningsområdet og forbindelser indenfor miljø, affald, mobilitet og parkering. Han vil også komme ind på 3D-Bymodellen, mulighederne med droner og om Aarhus som testbed for højpræcisions GPS, nemlig TAPAS, som udvikles i samarbejde med DTU Space og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, SDFE.

 

TILMELDING TIL NETVÆRKSMØDE | 21.MARTS 2018