BIM I LANDSKABET

8. OKTOBER 2018 16.00 : 18.00 | ARKITEMA ARCHITECTS

Udviklingen af det digitale BIM workflow for landskabsarkitekter er gået stærkt siden BIM i Landskabet blev præsenteret for første gang på et BIM Aarhus Netværksmøde i 2014. I løbet af de sidste 4 år er de digitale krav til landskabsarkitektens arbejde øget, men tilsvarende er erfaringen med 3D landskabsmodeller og BIM arbejdsmetoder øget bety-deligt. Det er denne viden samt en generel dialog og vidensdeling om landskabsarkitekt-fagets særlig udfordringer og muligheder, der er temaet på netværksmødet.

BIM Aarhus har den store fornøjelse at kunne præsentere 3 landskabsarkitektvirksom-heder, der vil vidensdele både om udfordringer men også hvordan den digitale model skaber værdi på det enkelte projekt og som arbejdsproces.

De vil præsentere en række landskabsprojekter som helt eller delvist er projekteret med BIM metoden, og hvor der benyttes henholdsvis ArchiCad og Revit. 

 

SLA
C.F. MØLLER

TILMELDING NETVÆRKSMØDE 8. OKTOBER 2018