GENERALFORSAMLING 2018

MARTS 2018 | ARKITEMA ARCHITECTS

BIM Aarhus Generalforsamling
Arkitema Architects | Frederiksgade 32 | 8000 Aarhus C

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING

 • 1.Valg af dirigent 

Forsamlingen vælger en dirigent for generalforsamlingen

 • 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formand for bestyrelsen Marianne Friis

 • 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Revisor Søren Sti Andersen

 • 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget.
   
 • 5. Fastsættelse af kontingent

​Bestyrelsen foreslå at kontigentet fastsættes til 0,- kr

 • 6. Eventuelt forslag

Forslag til behandling skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingen afholdelse. 

 • 7. Valg af bestyrelse og/eller bestyrelsessuppleant.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at stille op som kandidater, på den ordinære generalforsamling.

 • 8. Valg af revisor og revisor suppleant
   
 • 9. Eventuelt