HVEM ER DIN KOLLEGA OM 5 ÅR

23. JANUAR 2019 KL. 16:00 TIL 18:00 | ARKITEMA ARCHITECTS

Der er i dag en stigende fokus på algoritmernes brug og autoritet. Denne udvikling finder stort set upåagtet sted, og uden nogen form for eftertænksom debat om de etiske og samfundskulturelle perspektiver. Vi må som brugere nødvendigvis have en større indsigt i algoritmernes udformning og rolle, og vi må som brugere af software baseret på algoritmer havde en større forståelse og indsigt i den virkelighed, som algoritmerne betyder for os, både som bygherre, designer og entreprenør. Betyder det at vi om 5 år har helt nye kollegaer med en faglighed, som vi ikke ser i dag i byggebranchen.
 

TILMELDING NETVÆRKSMØDE 23. JANUAR 2019