SIMULERING

14. JUNI 2018 16.00 : 18.00 | KANTINEN ARKITEMA ARCHITECTS

BIM
ENERGI OG SIMULERING

UDVIKLING /  IMPLEMENTERING / 
ERFARINGER /

Hvordan skaber byggebranchen mest mulig værdi med udgangspunkt i BIM modellen. En af metoderne er gennem energi- og dagslyssimuleringer at kvalificere bygningsdesignet. BIM Aarhus har den store fornøjelse at invitere 4 oplægsholdere med fokus på  BIM / Energi / Simuleringer / Udvikling / Erfaringer / Kontrol af simuleringsresultaterne.

BIM Aarhus afholdt i februar 2016 Netværksmødet BIM / Energi og Simuleringer og nu mere end 2 år senere, er det spændende at se tilbage på de høstede erfaringer. Blev de store forventninger til simuleringer indfriet? Er der kommet endnu mere effektive metoder og er visse dele af beregningerne programmeret?

BIM Aarhus byder velkommen tilbage til Steffen E. Maagaard, der præsentere et oplæg på Netværksmødet i februar 2016. Vi er spændt på at høre om erfaringerne fra 2 års brug af Simuleringer af energiberegninger, og vi  skal høre om nye spændende udviklingsplaner.

Et interessant aspekt er sammenhængen mellem implementering af dagslys simuleringer og den enkelte virksomheds BIM workflow. I den perfekte verden findes ét BIM workflow. Men der er regionale og nationale forskelle, der stiller krav til implementeringen. Forskellen på teori og praksis, når ambitionen er at dagslys simuleringer skal være et værktøj for de mange og ikke alene specialisterne.  Det vil Amdi Schjødt Worm, Arkitema vidensdele omkring.

Som afslutning på Netværksmødet vil Christine Nielsen og Andreas Bøving fra NIRAS præsentere deres udviklingsprojekt, som er en videreudvikling af deres masterprojekt fra AU.
 

Steffen Maagaard 
Koncernkompetencechef Energi & Indeklima | MOE

Christine Nielsen
Civilingeniør | NIRAS

Andreas Bøving
Civilingeniør | NIRAS

Amdi Schjødt Worm
Senior Consultant Sustainability | ARKITEMA ARCHITECTS

 

TILMELDING TIL NETVÆRKSMØDE | 14. JUNI 2018