VISION UPDATE

28. MARTS 2019 KL. 16:00 TIL 18:00 | ARKITEMA ARCHITECTS

På dette møde vil vil gennem indlæg fra personer udenfor byggebranchen se på udformningen af vore visioner, hvor vi har drøftet den teknologiske udvikling relatetet til byggeriets hverdag, værktøjer og arbejdsmetoder. Vi har drøftet om der behov for en etisk, filosofisk konvention for udviklere af de mange algoritmer, og avancerede digitale værktøjer, der i stigende grad indirekte styrer vores branche. 
 

TILMELDING NETVÆRKSMØDE 28. MARTS 2019