Asbjørn Gregersen 

En stor motivation for at arbejde i BIM Aarhus er det fantastiske i at opleve andre faggruppers syn på udfordringerne. Og opleve, at byggesektoren måske ikke kun handler om at få lavet nogle bygningsmodeller, men at hører andres syn på, hvad fremtiden måske vil betyde for byggesektoren.

I mit arbejde med projektering i BIM modeller og IKTarbejdet, i en arkitektvirksomhed, oplever jeg at projektering med BIM, i stigende grad er afhængig af at der er styr på processerne. Vi har mange udfordringer i BIM projekteringen og samtidig bliver softwaren udviklet og ny softwaer kommer til.

Jeg vil i BIM Aarhus gerne være med til at sættes fokus på de mange processer, som er nødvendig for, at vi i byggebranchen blive mere efektive til at udnytter det potentiale, som BIM-projektering er.