DIGITAL AFLEVERING AF BYGNINGSMODELLER

20. NOVEMBER 2019 KL. 16:00 TIL 18:00 | ARKITEMA ARCHITECTS

Der arbejdes med at revidere den nuværende Som udført 2000 Ydelsesbeskrivelse, og BIM Aarhus vil derfor med dette Netærksmøde sætte fokus på arbejdet med As-Built Bygningsmodeller.

Hvilke udfordringer er der omkring udarbejdelsen af As-built bygningsmodeller og hvordan får vi afstemt forventningerne til hvad As-Built bygningsmodellerne skal indeholde, når de afleveres til drift.

Dette netværksmøde vil således have fokus på hvordan rådgiverne og entreprenørerne kan imødekomme driftherrens krav til korrekte og operationelle As-Built bygningsmodeller.
 

Der vil på dette Netværksmøde være indlæg fra bygherrer, der arbejder med drift- og vedligehold og indlæg fra rådgiverbranchen. 

 

TILMELDING NETVÆRKSMØDE 20. NOVEMBER 2019