Henrik Lindberg
Lead Manager VDC
NCC Danmark

Digitaliseringstoget buldrer derudaf og hovedskinnerne er lagt, dog ved vi ikke hvor skinnerne fører os hen og vi kender kun` retningen. Desuden ændrer mulighederne for både retning og sammensætning af tog sig konstant, hvilket kan gøre det problematisk at navigere i og forholde sig til. 

Grundlaget er lagt da mange af de digitale værktøjer og processer er blevet ”New Normal”. Det er derfor vigtigt, vi løbende udfordrer det næste lag som jeg mener handler mere om hvordan vi samarbejder og kommunikerer bedre og mere effektivt.

I BIM Aarhus Bestyrelse arbejder vi konstant med at udfordre de nye digitale muligheder der opstår, både projektspecifikt men også på branche-niveau. Dette giver mig mulighed for konstruktiv vidensdeling og sparring rundt om bordet