AI : JUST TRY IT

24. JANUAR 2024 16:00 | KANTINEN ARKITEMA ARCHITECTS

AI : JUST TRY IT er titlen på det tredie netværksmøde i vores AI-SERIE, onsdag den 24. januar 2024 kl. 16:00-18:00. Fysisk fremmøde og gratis adgang ved tilmelding.

Vi vil på dette Netværksmøde give et indblik i, hvordan man kan udnytte AI sprogmodellers fulde potentiale, og vi i den kontekst drøfte om Prompt Engineering, der formulerer præcise opgave-instruktioner til AI-sprogmodellen, er en ny og nødvendig faglighed. Vi vil med Hands On vise, at man kan komme rigtig langt ved netop Just try it med ChatGPT og andre AI-sprogmodeller.

BIM Aarhus har fornøjelsen at præsentere en af branchens mest vidende og erfarende oplægsholder nemlig Stig Brinck fra NIRAS. Stig vil give sit bud på AI udviklingen generelt i branchen.

Netværksmødets anden oplægsholder Allan Mulvad Kristensen fra ARKITEMA vil vise eksempler målrettet anvendelse af AI-prompts. Han vil vise os metoder, tips og tricks til præcis promptstyring. samt se på hvilke kompetencer, der er nødvendige for både at udnytte det fulde potentiale og optimere de svar vi får fra AI-sprogmodellerne.

Så hvis du vil vide mere om AI og dets potentiale, er det en rigtig godt ide at starte på dette netværksmøde. Vi glæder os til at se rigtig mange af jer.
  

Stig Brinck | NIRAS
Senior Expertice Director | Digitalisation and Proces Development

Allan Mulvad Kristensen | ARKITEMA
Lead Architect

 

NOTER

Tak for et meget inspirerende og lærerigt BIM Aarhus netværksmøde ”AI – Just try it” onsdag den 24 januar 2024. Tak til de 2 oplægsholdere Stig Brinck og Allan Mulvad der gav os alle noget at tænke over og arbejde videre med. Tak til de mere end 50 der deltog og bidrog med gode spørgsmål og debat. Vi kunne fint have brugt 1 time mere.

Selv om alle fremmødte ved ”hvor mange muligheder der er med AI” er vi alligevel blæst bagover ”hvor mange muligheder der er med AI”

NEDSLAG FRA NETVÆRKSMØDET

  • AI er ikke nyt og er så meget mere en blot ChatGPT
  • AI modellerne er trænet på den viden der var og ikke fremadrettet.
  • Bias er et opmærksomhedspunkt. For at undgå bias er man nødt til at beskrive en udførlig kontekst.
  • Det er lettere at genere meget tekst, men vi bør reflektere over hvad vi generer. Mere er ikke nødvendigvis bedre.
  • AI er dygtig til vidensdeling og er god til at samle alt den viden man har, men hvornår er viden korrekt, hvem har ansvaret for det og hvem ejer den?
  • Som menneske har vi en intention og målsætning med det vi gør.
  • AI bør reguleres, fordi viden er magt. EU arbejder benhårdt på det.
  • AI prompt Engineering handler også om at bruge vores naturlige skrevne sprog, der gives form og intention. Hastighed, skalerbarhed, tilpasning og kontrol
  • Hvad kan en AI prompt teknik være? 4 pejlemærker kan bringe dig langt:  Instruktion, Kontekst, Input data og Output.


Med enkle prompt teknikker kan man komme rigtig langt: ”One-Shot” / Rollespil en fed måde at twiste AI modellen / Iterativt / Model-guide / Tankekæde / etc.