Foreningen BIM AARHUS initierer et fagligt og socialt frirum, hvor formålet er at give medlemmerne ny viden om VDC / BIM, både konkret og som inspiration.

Enhver, som enten er beskæftiget med byggeri, i en eller anden form, eller opererer inden for et relevant VDC/BIM relateret brancheområde og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan blive medlem af foreningen BIM AARHUS.

Alle kan frit komme til BIM Aarhus arrangementer, både Netværksmøder og Internationale Konferencer, slappe af, møde ligesindede og få tilført ny viden, både gennem det interne netværk, men også gennem inspiration fra foredragsholder fra hele verden.  BIM AARHUS søger at fremme en seriøs og uvildig udvikling af BIM i DK, gennem et stærkt fagligt miljø i Aarhus, som evner at vidensdele på tværs af fag, organisationer og nationer, med ambitioner om et internationalt fokus og netværk, som kan lede til en styrkelse af en i forvejen stærk position.

BIM AARHUS is a professional and social platform which aims to provide the members with new knowledge of VDC / BIM, both specific and inspirational. Anyone working within the construction field or performing within the relevant VDC/BIM branch can be a member of BIM AARHUS.

Everybody is welcome to participate in BIM AARHUS events, Network Meetings as well as International Conferences, meet like-minded people and gain new knowledge through the internal network and through inspiration from lecturers from around the world.

BIM AARHUS seeks to promote a serious and independent development of BIM in Denmark, through a strong academic environment in Aarhus, which is able to share knowledge across disciplines, organizations and nations with ambitions of an international focus and network, which can lead to a strengthening of an already strong position.