ANLÆG | ANLÆGSPROJEKTER

20. MARTS 2024 16:00 | KANTINEN ARKITEMA ARCHITECTS

ANLÆGSPROJEKTER | ENTREPRENØRENS 3D MODELLER

Stine Krogh Dahlstrup fra Banedanmark vil indlede netværksmødet og vidensdele omkring bygherrens rolle og det store digitale udviklingsarbejde der er gennemført de seneste år, herunder i BIM infra og Dikon.

BIM Aarhus har hereftere den store fornøjelse at kunne præsentere Roi Jakobsen, VDC Projektleder for Anlæg og Bygning hos MT Højgaard som oplægsholder.

Roi vil præsentere konkrete anlægs- og infrastrukturprojekter set fra entreprenørens digitale perspektiv. Vi vil dykke ned i anvendelsen af visuelle digitale arbejdsværktøjer og modelbaserede tilgange, som forbedrer samarbejdet og effektivere arbejdsprocesserne – noget der er afgørende på disse kæmpe projekter.

Roi vil give os konkrete eksempler for at illustrere fordele ved denne tilgang.

Der vil ligeledes blive en generel introduktion til BIM i Anlæg, hvor vi vil se på de store aktører der driver den digitale udvikling. Hvad bliver der udviklet og hvordan se de den digitale fremtid for anlægsprojekter.

Vi glæder os til at blive klogere og lade os inspirere, da der er stor synergi mellem den digitale udvikling i Anlæg, Landskab og Bygning.

PRÆSENTATION

Hovedformålet med præsentationen er at undersøge mulighederne for at optimere anlægs- og infrastrukturprojekter set fra entreprenørens perspektiv.

Dette gøres ved at fokusere på anvendelsen af visuelle arbejdsværktøjer og modelbaserede tilgange, som kan forbedre forståelsen og effektiviteten af arbejdsprocesserne.

Præsentationen vil udforske, hvordan disse værktøjer kan tilpasses og anvendes i forskellige kontekster for at opnå bedre resultater og øget produktivitet.

Desuden vil der blive præsenteret konkrete eksempler for at illustrere de potentielle fordele ved denne tilgang.