BIM OG MURVÆRKSPROJEKTERING | REVIT ALL STARS

21. JANUAR 2020 KL. 16:00 TIL 18:00 | ARKITEMA ARCHITECTS

DEL 1
UDVIKLINGSPROJEKTET BIM TIL MURVÆRKSPROJEKTERING

Vi håber, at I har lyst til at komme til dette Netværkmøde for både at lytte samt for at bidrage med egne erfaringer og stille spørgsmål. 

Der er brug for dine input og gode idéer. 

Der arbejdes med BIM-løsninger til murværksprojektering, der kan håndtere fremtidens spændende murede facader og konstruktioner. Løsninger som kan skabe en mere entydig kommunikation blandt aktørerne og dermed højne kvaliteten i det murede byggeri, når der arbejdes i Revit.

Udviklingsprojektet skal resultere i en guide, der bliver frit tilgængeligt sammen med en beta-version Plug-inn. Webinet den 28. november 2019 tilkendegav en interesse for ...murmålstjekker og ...noget med fuger, ligesom en mindre følgegruppe vil give input. 

DELTAGERE I UDVIKLINGSPROJEKTET

Arkitema Architects
NTI
Teknologisk Institut | Byggeri & Anlæg  
Grundejernes Investeringsfond 
DANSKE TEGL | Kalk og Teglværksforeningen af 1893

 

DEL 2
DE BEDSTE TIPS FRA REVIT ALL-STARS

Som noget nyt har BIM Aarhus inviteret til Revit - bruger til bruger. 

Et helt uformelt indslag, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til et hold af 5 meget erfarne Revit brugere, der repræsentere både ingeniør- og arkitektrådgivere samt softwareleverandør. 

Du kan stille spørgsmål via kommentarfeltet herunder på hjemmesiden og der kan også stilles under selve netværksmødet. De 5 All-stars vil dele deres bedste Revit tips. 

I BIM Aarhus' Bestyrelse håber vi, at deltagerne er med på at afprøve denne nye uformelle måde at afholde netværksmøder på.
 

Anders With Kaas 
Årstiderne Sweco

Nicolai Fløjgaard 
Arkitema Architects

Peter Tranberg 
NTI

Tonni Elkjær 
Søren Jensen | Rådgivende Ingeniører 

Vivi Nyehuus Andersen 
MOE