Christine Dalgaard
Civilingeniør | Niras
Energi, indeklima og udvikling

 

Jeg mener det er utrolig vigtigt at vi har muligheden for at informere og inspirere hinanden indenfor udviklingen af byggebranchen, som vi har med BIM Aarhus. Der sker så stor udvikling indenfor it og digitalisering og det er vigtigt at byggebranchen også følger med i denne udvikling, da jeg tror på at potentialet for optimering er stort. 

Jeg har fundet min passion indenfor udvikling af beregningsprogrammer til bl.a. vurdering af bygningsdesignets performance, i håb om at det skaber en tværfaglig sparring og højner bygningskvaliteten.