ANLÆG : BÆREDYGTIGT LANDSKAB | GIS OG DATA

27. MAJ 2024 16:00 | KANTINEN ARKITEMA ARCHITECTS

HENNING LARSEN ARCHITECS

Landskabsarkitekt Signe Annika Haulrich Dahl og Digital Manager David Fink fra Henning LarsenS Tegnestue vil præsentere hvordan de bruger deres digitale værktøjer til at udvikle bæredygtigt, robust, socialt ansvarlig og biodiverse landskabs projekter.  De vil præsentere udfordring med at model landskab i 3D med vores eksisterende værktøjer og hvordan data er brugt som en del af processen.

CITAT HENNING LARSEN ARCHITECTS

Med passion for bæredygtighed og en vision for fremtidens landskaber forener jeg teknologi og natur. Gennem avanceret 3D-modellering og digitale værktøjer navigerer jeg gennem kompleksiteten af nutidens udfordringer og skaber harmoni mellem landskab, vandhåndtering, biodiversitet og æstetik. Mit arbejde er ikke blot at designe landskaber, men at forme bæredygtige levesteder, for både dyr og mennesker, hvor natur og innovation går hånd i hånd."

GEOINFO
Location Intelligence og design | GIS & BIM som fundament for en bæredygtig udvikling

Bæredygtig planlægning, design og byggeri forudsætter, at projekter ses og forstås i en geografisk kontekst. Senior Partner Manager, Ph.d. Geografi, Jan Juul Jensen og Senior Løsningskonsulent, M.Sc. Geografi & geoinformatik,  Magnus Damsbo Lund, fra Geoinfo vil præsentere, hvordan en styrket integration mellem GIS og BIM er medvirkende til en bæredygtig udvikling og skaber nye muligheder for at visualisere, analysere og samarbejde igennem hele projekters livscyklus.

CITAT GEOINFO

Med fortsat større fokus på klimaudfordringer, bæredygtighed og liveability er der behov for en holistisk tilgang i AEC-branchen. Drevet af vores interesse for geografi og teknologi hjælper vi organisationer med digitale løsninger, som gør det muligt at kombinere geospatiale data med design data. Det giver en indsigt i både det naturlige og det byggede miljø, som kan understøtte beslutninger i en mere bæredygtig retning.

Signe Annika Haulrich Dahl
Landskabsarkitekt | Henning Larsen Architects

Digital Manager David Fink
Digital Manager | Henning Larsen Architects

Jan Juul Jensen
Geoinfo
Senior Partner Manager

Magnus Damsbo Lund
Geoinfo
Senior Løsningskonsulent | M.Sc. Geografi & geoinformatik

Biodiversity Net Gain, Open Source Geo Plant og Geo data var nogle af emner på et inspirerende og lærerigt BIM Aarhus netværksmøde mandag 27 maj, med titlen Bæredygtighed, Landskab, GIS og Data

En stor tak til oplægsholdere David Fink fra Henning Larsen samt Jan Juul Jensen og Magnus Damsbo Lund fra GeoInfo for at vidensdele og give et fascinerende indblik i dette store fagområde. Tak til de fremmødte, hvor hovedparten var landskabsarkitekter, for mange gode spørgsmål.

Her er en række nedslag fra netværksmødet.

Hos Henning Larsen er der en tæt connection mellem projektvisionen og det digitale setup og proces. Der skitseres i Rhino og projekteres i Revit, men der benyttes generelt en bred vifte af software. For at sikre mere datadrevne processer er fokus at skabe mere BIM 3D og mindre 2D Autocad. Mere bæredygtige landskabsprojekter kræver løbende analyser af design og her benytter vi bl.a. en række in-house analyse værktøjer.

GIS: Lokations data kan komme fra mange kilder og sammen med bygningsdate giver uendelige mange muligheder for analyser. Visuelt er det utroligt godt til at træffe beslutninger og formidle resultater.

Realtidsdata betyder meget for den øgede anvendelse der er sket, det kan være fundamentet for digitale tvillinger. ArcGIS og GeoBIM. Begge verdener skal gennemføre analyser i samspil og vises på samme tid, sammenknytning at kunne gå direkte over i Autodesk miljøet.