EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

TORSDAG DEN 06. JUNI 2019 | 18:15 | ARKITEMA ARCHITECTS

1.Valg af dirigent.
Forsamlingen vælger en dirigent for Generalforsamlingen.

2. Forslag til Vedtægtsændring
Bestyrelsen for BIM Aarhus foreslår at vedtægterne for BIM Aarhus ændres.

  • I henhold til Pos. 7 i Vedtægter for BIM Aarhus, kræver en ændring af gældende vedtægter at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. På Generalforsamlingen 6. marts 2019 kunne dirigenten konstatere, at 2/3 af foreningens medlemmer ikke var til stede.
  • Med baggrund i § 7 i Vedtægterne indkalder bestyrelsen hermed til en ekstraordinær Generalforsamling, hvor bestyrelsen genfremsætter forslaget til ændring af vedtægter for Foreningen BIM Aarhus. På den nye Generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de fremmødte repræsenteredes stemmer.

BIM Aarhus ønsker at søge inspiration hos andre fag indenfor forskning og teknologi og dermed byde nye fagligheder og faggrupper velkommen i netværket. Vi vil gerne, at de understøtter vores nysgerrighed, inspirerer os, og at de kan være med til at vise, hvilken retning og hvilke muligheder den digitale transformation også giver byggebranchen.

Forslaget til nye vedtægter kan ses og downloades på LINK.

3. Eventuelt