GENERALFORSAMLING 2016

31. MARTS 2016 | ARKITEMA ARCHITECTS

BIM Aarhus Generalforsamling
Torsdag den 31. marts 2016 Kl. 17:30
Arkitema Architects | Frederiksgade 32 | 8000 Aarhus C

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Eventuelle forslag
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
8. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
9. Eventuelt

Formand
Marianne Friis

Næstformand                         
Lone Sand | Medlemsansvarlig

Kasserer                                  
Mette Mikkelsen | Grafisk ansvarlig

Meninge bestyrelsesmedlemmer
Eigil Nybo | Konference- sponsor- og presseansvarlig
Christoffer Nielsen | Webmaster og IT ansvarlig

Bestyrelsessuppleant            
Per Kortegaard

Revisor                                     
Søren Sti Andersen

Revisorsuppleant                   
Christian Bolding
 

3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant er på valg til denne generalforsamling. Er valg for 2 år ad gangen.

  • Formand Marianne Friis, er på valg og modtager genvalg.
  • Konference- sponsor- og presseansvarlig Eigil Nybo, er på valg og modtager genvalg.
  • Revisor Søren Sti Andersen er på valg og modtager genvalg
  • Bestyrelsessuppleant Per Kortegaard ønsker at overgå til planlægningsgruppen

Derudover ønsker Webmaster og IT ansvarlig Christoffer Nielsen at nedlægge sit mandat og stiller sin bestyrelsesplads til rådighed, samt overgå til planlægningsgruppen.

  • Kenneth Højbjerg ønsker at stille op til bestyrelsen
  • Asbjørn Gregersen ønsker at stille op som suppleant til bestyrelsen

Næstformand og medlemsansvarlig
Lone Sand e
r ikke på valg og er først på valg i 2017.

Kasserer og grafisk ansvarlig
Mette Mikkelsen e
r ikke på valg og er først på valg i 2017.

Valg af revisor 
I forbindelse med sidste generalforsamling nedlagde Søren Sti Andersen sin mandat som revisorsuppleant, for at opstille som kandidat til revisorposten, den daværende revisor Christian Bolding ønskede ikke genvalg.

Søren Sti Andersen blev valgt for en 2 årig periode og revisorposten skal først genbesættes ved generalforsamlingen i 2017.

Revisor suppleant Christian Bolding blev valgt som revisorsuppleant for et år frem, og er derfor på valg, i forbindelse med Generalforsamlingen 2016. Christian  modtager ikke genvalg.