GENERALFORSAMLING 2018

ONSDAG DEN 21. MARTS 2018 | 18:15 | ARKITEMA ARCHITECTS

BIM AARHUS GENERALFORSAMLING 2018 | DAGSORDEN
Onsdag den 21. marts 2018 | 18:15
Arkitema Architects | Frederiksgade 32 | 8000 Aarhus C

1. Valg af dirigent. 

Forsamlingen vælger en dirigent for Generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.

Formand for Bestyrelsen Marianne Friis.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Maria Thygesen

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår at kontingentet forsat fastsættes til 0,- kr.

6. Eventuelle forslag

Forslag til behandling skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før Generalforsamlingen afholdelse.

7. Valg af bestyrelse og/eller bestyrelsessuppleant.

Efter den ekstraordinære generalforsamling 7. juni 2016, hvor Bestyrelsen blev udvidet, er det besluttet, at der vil være 4 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige årstal og 5 medlemmer på valg i ulige årstal.

Der vil således være 4 bestyrelsesmedlemmer på valg i år.

Første bestyrelsessuppleant vil være på valg i lige årstal og anden bestyrelsessuppleant vil være på valg i ulige årstal.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at stille op som kandidater på den ordinære Generalforsamling.

BESTYRELSEN FOR BIM AARHUS

Formand Marianne Friis | 2016-2018
Næstformand Lone Sand |2017-2019
Kasserer Mette Mikkelsen | 2017-2019
Bestyrelsesmedlem Martin Nielsen | 2017-2019
Bestyrelsesmedlem Per Kortegaard | 2017-2018
Bestyrelsesmedlem Asbjørn Gregersen | 2016-2018
Konference-, sponsor- og presseansvarlig Eigil Nybo | 2016-2018
Bestyrelsesmedlem Martin Romby | 2017-2019
Bestyrelsesmedlem Kenneth Højbjerg | 2017-2019

Bestyrelsesmedlem Marlene Rostgaard Jensen | 2016-2018 er udtrådt af Bestyrelsen. Suppleant Per Kortegaard er herefter indtrådt i Bestyrelsen for perioden 2017-2018. Maria Thygesen er indtrådt som ny 2. Bestyrelsessuppleant.

1. Suppleant Kristian Stenild
2. Suppleant Maria Thygesen

Det betyder, at følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Formand Marianne Friis | 2016-2018
Konference-, sponsor- og presseansvarlig Eigil Nybo | 2016-2018
Bestyrelsesmedlem Asbjørn Gregersen | 2016-2018

Kasserer Mette Mikkelsen ønsker at træde ud af Bestyrelsen for at opstille som kandidat til revisor.

Revisor Søren Sti Andersen ønsker at nedlægge sin post som revisor for at opstille som kandidat til Bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Per Kortegaard ønsker at nedlægger sin post som Bestyrelsesmedlem for at opstille som kandidat til 1. Suppleant.

1.Suppleant Kristian Stenild ønsker at nedlægge sin post som 1. Suppleant for at opstille som kandidat til Bestyrelsen.

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VALG TIL BESTYRELSEN:

Bestyrelsen har således følgende forslag til kandidater til poster som nye bestyrelses-medlemmer:

Revisor Søren Sti Andersen
1. Suppleant Kristian Stenild

Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg, Marianne Friis, Eigil Nybo, og Asbjørn Gregersen modtager genvalg.

BESTYRELSESSUPPLEANTER

1.suppleant Kristian Stenild ønsker at nedlægge sin post som 1. Suppleant og opstille som kandidat til Bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Per Kortegaard ønsker at nedlægge sin post som Bestyrelsesmedlem og opstille som kandidat til 1. Suppleant.

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VALG SOM SUPPLEANTER:

Bestyrelsen har således følgende forslag til kandidat til posten som ny 1. Suppleant:

Bestyrelsesmedlem Per Kortegaard

8. Valg af revisor og revisor suppleant

Revisor Søren sti Andersen nedlægger sin post som revisor og opstiller som kandidat til Bestyrelsen. Kasserer Mette Mikkelsen ønsker at træde ud af Bestyrelsen for at opstille som kandidat til revisor. Bestyrelsen har således følgende forslag til kandidat som revisor:

            Kasserer Mette Mikkelsen | 2017-2019

9. Eventuelt