GENERALFORSAMLING 2020

TIRSDAG DEN 19. MAJ 2020 KL 17:00

BIM AARHUS var desværre nødt til at aflyse den planlagte Generalforsamling tirsdag den 31. marts 2020 på grund af Corona situationen. Bestyrelsen har nu besluttet at Generalforsamlingen 2020 afholdes virtuelt, og på baggrund heraf indkaldes der hermed til BIM Aarhus årlige Generalforsamling:

 • TIRSDAG DEN 19. MAJ 2020 KL. 17:00

Alle vore medlemmer vil få mulighed for at følge og deltage virtuelt i General-forsamlingen 2020 via programmet ZOOM og et link, som vi vil udsende fire dage før afholdelse af Generalforsamlingen.

Ønsker du at deltage i den virtuelle Generalforsamling 2020, må vi bede dig downloade og installere ZOOM i god tid inden udsendelse af linket fredag den 15. maj 2020. 

Bestyrelsen ser frem til en stor virtuel medlemsdeltagelse.

DAGSORDEN

1.Valg af dirigent. 
Forsamlingen vælger en dirigent for Generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Formand for Bestyrelsen Marianne Friis.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Maria Thygesen

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes til 0,- kr.

6. Eventuelle forslag
Forslag til behandling skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse. 

7. Valg af bestyrelse og/eller bestyrelsessuppleant.

Der vil være 4 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige årstal og 5 medlemmer på valg i ulige årstal.

Der skulle således vælges 4 nye bestyrelsesmedlemmer i år, men på grund af udtrædelser skal der vælges i alt 6 nye Bestyrelsesmedlemmer. Første bestyrelsessuppleant vil være på valg i lige årstal og anden bestyrelsessuppleant vil være på valg i ulige årstal.

BESTYRELSEN FOR BIM AARHUS:

 • Formand Marianne Friis | 2018 -2020
 • Bestyrelsesmedlem Søren Sti Andersen | 2018 -2020
 • Bestyrelsesmedlem Martin Nielsen | 2019-2021
 • Bestyrelsesmedlem Asbjørn Gregersen | 2018-2020
 • Bestyrelsesmedlem Kenneth Højbjerg | 2019-2021
 • Bestyrelsesmedlem Kristian Stenild | 2019 – 2021
 • Næstformand Lone Sand | 2019 – 2021
 • Bestyrelsesmedlem Martin Romby | 2019-2021
 • Bestyrelsesmedlem Rikke Nordmann | 2019-2021

Følgende er i 2019 udtrådt af Bestyrelsen:

 • Næstformand Lone Sand |2019 - 2021
 • Bestyrelsesmedlem Martin Romby | 2019-2021
 • Bestyrelsesmedlem Kenneth Højbjerg | 2019-2021
 • Bestyrelsesmedlem Søren Sti Andersen | 2018 -2020

Bestyrelsesmedlem Asbjørn Gregersen | 2018-2020 ønsker at udtræde af bestyrelsen, og stille op som revisorsuppleant.

Det betyder, at følgende bestyrelsesmedlem er på valg:

Marianne Friis | 2018 -2020

BESTYRELSENS FORSLAG TIL VALG TIL BESTYRELSEN:
Bestyrelsesmedlem på valg, Marianne Friis, modtager genvalg.

Som kandidater til de 5 ledige bestyrelsesposter vil Bestyrelsen anbefale: 

 • Maria Thygesen
 • Kasper Rix
 • Eigil Nybo
 • Kasper Lynge
 • Christine Nielsen

SUPPLEANTER FOR BIM AARHUS

 • 1. Suppleant Per Kortegaard 2018-2020
 • 2. Suppleant Maria Thygesen 2017-2019

1. suppleant Per Kortegaard er på valg i år. Han modtager ikke genvalg. 2. Suppleant Maria Thygesen ønsker at indtræde i Bestyrelsen.

Som kandidater til de ledige poster som suppleanter vil Bestyrelsen anbefale:

1. Suppleant Henrik Bjerre Nielsen
2. Suppleant Maria Leonhard Christensen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

 • Revisor Christoffer Nielsen 2018-2020
 • Revisorsuppleant Eigil Nybo 2019-2021

Christoffer Nielsen er på valg, og modtager genvalg. Revisorsuppleant Eigil Nybo ønsker at indtræde i Bestyrelsen.

Som kandidat til den ledige post som Revisorsuppleant vil Bestyrelsen anbefale:

 • Asbjørn Gregersen

9. Eventuelt