GENERALFORSAMLING 2021

TIRSDAG DEN 23. MARTS 2021 KL 16:00

Bestyrelsen har besluttet at Generalforsamlingen 2021 afholdes virtuelt, og på baggrund heraf indkaldes der hermed til BIM Aarhus årlige Generalforsamling:

  • TIRSDAG DEN 23. MARTS 2021 KL. 16:00

Alle vore medlemmer vil få mulighed for at følge og deltage virtuelt i General-forsamlingen 2021 via programmet ZOOM og et link, som vi vil udsende før afholdelse af Generalforsamlingen.

Ønsker du at deltage i den virtuelle Generalforsamling 2021, må vi bede dig downloade og installere ZOOM i god tid inden udsendelse af linket fredag den 19. marts 2021. 

Bestyrelsen ser frem til en stor virtuel medlemsdeltagelse.

DAGSORDEN

1.Valg af dirigent. 
Forsamlingen vælger en dirigent for Generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Formand for Bestyrelsen Marianne Friis.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Maria Thygesen

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes til 0,- kr.

6. Eventuelle forslag
Forslag til behandling skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før Generalforsamlingens afholdelse. 

7. Valg af bestyrelse og/eller bestyrelsessuppleant.
Der vil være 4 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige årstal og 5 medlemmer på valg i ulige årstal. Der skulle således vælges 5 nye bestyrelsesmedlemmer i år, men på grund af udtrædelser og dermed valg af nye 6 bestyrelsesmedlemmer valgt i 2020 skal der i 2021 vælges 3 nye Bestyrelsesmedlemmer.

Første bestyrelsessuppleant vil være på valg i lige årstal og anden bestyrelsessuppleant vil være på valg i ulige årstal.

BESTYRELSEN FOR BIM AARHUS:

Formand Marianne Friis | 2020 -2022
Bestyrelsesmedlem Maria Thygesen | 2020-2022
Bestyrelsesmedlem Kasper Rix | 2020-2022
Bestyrelsesmedlem Eigil Nybo | 2020-2022
Bestyrelsesmedlem Rikke Nordmann | 2019-2021
Bestyrelsesmedlem Martin Nielsen | 2019-2021
Bestyrelsesmedlem Kasper Lynge | 2020-2022
Bestyrelsesmedlem Christine Dalgaard | 2020-2022
Bestyrelsesmedlem Kristian Stenild | 2019 – 2021

Følgende bestyrelsesmedlem er på valg. De modtager alle genvalg
Bestyrelsesmedlem Rikke Nordmann | 2019-2021
Bestyrelsesmedlem Martin Nielsen | 2019-2021
Bestyrelsesmedlem Kristian Stenild | 2019-2021

SUPPLEANTER FOR BIM AARHUS
1. Suppleant Henrik Lindberg 2020-2022
2. Suppleant Maria Leonhard 2020-2021

Valg af suppleant
2. Suppleant Maria Leonhard er på valg, og modtager genvalg.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Christoffer Nielsen 2020-2022
Revisorsuppleant Asbjørn Gregersen 2020-2021er på valg og modtager ikke genvalg

Som kandidat til den ledige post som Revisorsuppleant vil Bestyrelsen anbefale:

Niels Martin Larsen | Arkitektskolen Aarhus

9. Eventuelt