Jan Bundgaard

Chefkoordinator for BIM
Head of Group BIM
C.F. Møller Architects

BIM I AARHUS OG DANMARK

BIM Aarhus netværket fylder 10 år og er stadig en væsentlig definerende faktor i det digitale projekteringslandskab, både her i landet og internationalt. Ikke definerende i betydning af standarder, men i åbenhed og favnelse af muligheder og diskussionsforum.

Store ord? Ja, men ikke desto mindre sande. De afholdte BIM Aarhus Konferencer viser, at der er international bevågenhed for hvad der sker i Aarhus, og at der også er interesse i at komme hertil for at vidensdele og fortælle om, hvad man selv arbejder med i andre dele af verden.

Udviklingen fra en mindre interessestyret organisation til en foreningsform var en nødvendighed, da den store succes overgik kræfterne til at medlemmerne af Bestyrelsen i BIM Aarhus kunne passe det daglige arbejde samtidig med at skulle planlægge emner, møder og indlæg.

Ideen til opstarten var egentlig ret simpel. En gruppe personer, der interesserede sig for BIM, synes det kunne være lækkert at afholde nogle møder, hvor man kunne få fremmøde af en indlægsholder, diskutere indlægget og tale om sin interesse med andre interes-serede, for derefter at høste guldkornene, som man så kunne arbejde på at implementere i sin virksomhed. 

Det var der ret mange der syntes var en fantastisk ide, så de tilkendegav deres interesse i møderne og deres villighed til at dele erfaringer, både som indlægsholdere og i diskus-sionerne efter indlæggene. 

Der var dog ikke altid helt forståelse for denne interesse i de deltagendes bagland, hvorfor møderne startede kl. 16, så kunne man anvende interessetimer og på den måde berige sit BIM liv.

På møderne har der selvfølgelig været mange indlæg der berørte software og teknik, andre gange har det været aftalegrundlag, men ALTID har der været det sociale netværk både under og som afslutning på møderne. Det er nok noget af det stærkeste man kan tage med fra møder både i BIM Aarhus og andre interesseorganisationer – de personlige relationer.
 


Tankerne i BIM Aarhus fra opstarten er egentlig stadig gældende, selvom der sidder en større Bestyrelse. Det gælder både ideen om de nære problematikker for deltagerne samt det menneskelige syn på, hvad der er værdiskabende for både projektet og den enkelte. Alle har mulighed for at være en del af BIM Aarhus, det er en individuel stillingtagen ud fra egne interesser. 

Der er ikke firmamedlemskab, der er firmasponsorater. Det betyder jo også, at det er det enkelte medlems ønsker som er bestemmende for, hvilke emner som behandles på møderne. Dette medfører at ikke alle kommer til alle møder, men at de vælger ud fra interesse.

Det seneste års tid har vi alle været udfordret på vores fysiske mødeaktivitet, dette gælder også for BIM Aarhus, men vi glæder os til at komme ud på den anden side, så vi igen kan mødes til inspirerende netværksmøder.

Marts 2021
Jan Bundgaard
C.F. Møller Architects