Kristian Stenild

BIM kan være løsningen på mange af byggeriets store udfordringer: Klima, bæredygtighed, miljø, effektivitet, økonomi og god arkitektur. Men - det fordrer, at vi håndterer de digitale teknologier, processer og samarbejde med nye, intelligente og koordinerede løsninger på tværs af faggrænser, gerne med udgangspunkt i praksis og altid med den humane digitalisering som ramme, hvor mennesket er i centrum, og teknologien er værktøjet. Formidlingen og initieringen heraf er en kerneopgave for BIM Aarhus, og derfor er jeg en del af bestyrelsen.