LCA

20. SEPTEMBER 2022 16:00 | KANTINEN | ARKITEMA ARCHITECTS

Den 1. januar 2023 træder nye klimakrav i kraft i Bygningsreglementet for at nedsætte CO₂ udledningen fra byggeriet. BIM Aarhus vil invitere en række aktører fra byggebranchen for at hører hvordan de hver især har forberedt sig til denne opgave. Det er BIM Aarhus ambition at både mindre og større virksomheder bliver repræsenteret, fordi der er mange veje og metoder, for at kunne efterleve kravene i 2023. Alt efter virksomhedstypen, skal man finde frem til de metoder, der passer bedst til den enkelte virksomhed. Digitalisering er et vigtigt element for at lykkes med effektive arbejdsmetoder og understøtte klimakravene. 

Vi ser frem en spændende netværksmøde, som afholdes ved fysisk fremmøde.

MERE INFORMATION FØLGER

Klimakravene indebærer, at for nybyggeri skal bygherren dokumentere bygningens klimapåvirkninger, før de kan opnå ibrugtagningstilladelse for bygningen. Det nye klimakrav omfatter for nybyggeri over 1.000m2 desuden en øvre grænseværdi for CO₂-udledning for bygningens livscyklus.