LCA OG MATERIALER

22. MARTS 2023 16:00 | KANTINEN | ARKITEMA ARCHITECTS

  • O P D A T E R E S

JDH BYG
Tømrermester Jørgen Dalgas Hedeager

JDH-BYG er et entreprenørfirma, der rådgiver og hjælper både privat- og erhvervskunder med at realisere ombygninger, tilbygninger og renoveringsprojekter. Firmaet bygger på en stærk kultur og gode værdier, der er med til at skabe et godt arbejdsmiljø og en god dynamik i medarbejdergruppen. Med et stærkt sammenhold, er der fokus på både menneskelige og faglige kompetencer, og derfor er tillid, ærlighed og sammenhold nøgleord, der sikrer et godt og trygt arbejdsmiljø for medarbejderne.

JDH-BYG arbejder aktivt for en grønnere fremtid med en ambition om at blive CO2-neutral, og de vil sikre CO2-transparens i deres byggeprojekter, og de vil være frontløbere i en branche, hvor en bæredygtig omstilling ikke alene hjælper den jord vi alle bor på, men også løfter arbejdsglæde og stoltheden over godt håndværk. En ambitiøs og god håndværksmæssig udførelse er både en forudsætning og en naturlig del af JDH-BYG.

JDH-BYG tænker og bygger med stor respekt for jordens ressourcer, og det er deres erfaring at genbrug og anvendelse af biobaserede byggematerialer ikke nødvendigvis er mere besværligt. Det kræver en ny indgangsvinkel til byggeriet at konvertere til materialebrug, der underbygger absolut bæredygtighed, sikre CO2-neutralitet og implementere en cirkulær forretningsmodel.

TILMELDING 
NETVÆRKSMØDET AFHOLDES DEN 22. MARTS 2023