Maria Lindberg | Næstformand
Senior Specialist
Rambøll Danmark A/S

 

 

BIM Aarhus er for mig en unik forening der binder byggebranchens parter sammen i et tværfagligt uformelt fællesskab, hvor vi alle kan drøfte, videndele og inspirere hinanden i relation til den digitale forandring der pågår i byggebranchen.

Processer, informationsbehov, værdiskabelse og leverancer gennemgår en transformation i takt med implementeringen af BIM, og det giver helt nye muligheder på vores projekter i byggebranchen. Jeg har de sidste 10 år været med på denne rejse dels på Aalborg Universitet, ved MT Højgaard og nu ved Rambøll. Min erfaring fra forskellige parter i byggeriet gør at jeg i endnu højere grad ønsker at bidrage til at BIM Aarhus fortsætter med at være en spiller, som bidrager til at formidle og bygge bro i den digitale udvikling.