Martin Juelsgaard Nielsen 
Bygningskonstruktør | Lector | MBV

VIA Bygningskonstruktør
Professionsbachelor
Campus Aarhus C

 

Gennem arbejdet i BIM Aarhus er jeg tæt på den nyeste viden indenfor BIM og digital udvikling. Det er en unik måde at vidensdele og være helt opdateret på, hvad der rører sig i branchen. De mange diskussioner, hvor vi snakker om, i hvilke retning branchen bevæger sig, og hvordan vi kan understøtte udviklingen ved at arrangere foredrag og konferencer, har stor prioritet for mig.

Hvad brænder du for i dette arbejde?

Arbejdet i bestyrelsen er med til, at jeg er opdateret i en branche, hvor udviklingen sker i et tempo, der er svært at følge. Arbejdet er en spændende måde at holde sig ajour på udviklingen. Det er vigtigt for mig og mit arbejde som underviser på Bygnings-konstruktøruddannelsen hele tiden at have kendskab til den nyeste viden. Så derfor brænder jeg for at være med, hvor der er rum og plads til at diskutere branchens udvikling i et forum, hvor man ser bort fra firmarelateret interesser.

Det er også en spændende måde at sikre en løbende efteruddannelse indenfor området. Jeg bruger arbejdet i BIM Aarhus til at pleje mit netværk både i bestyrelsen og blandt medlemmer, og det bruger jeg gerne min fritid til.