ON SITE 10. AUGUST 2021 KL. 8:00

BESØG PÅ NEW AARCH

BIM Aarhus arrangerer et oplæg og en rundvisning i Aarhus Arkitektskoles nye bygning ved Godsbanen den 10. august 2021 kl. 8.00.  

Bygningen indeholder udover de store tegnesale, auditorier, kontorer og bibliotek også omfattende værkstedsfunktioner, der har fået en central placering i bygningen. Kristine Leth Juul, prorektor ved arkitektskolen, fortæller om projektforløbet fra de indledende konkurrencer til den anvendte "New Partnering" model. Gert Hedegaard fra A. Enggaards A/S, der er projektleder på byggeriet, vil fortælle om tilrettelæggelsen og gennemførelsen af selve byggefasen med fokus på digitale redskaber til projektstyring. De to oplægsholdere vil fremvise nogle af de vigtigste steder i bygningen.

Rektor Torben Nielsen
Arkitektskolen Aarhus

Projektleder Gert Hedegaard 

A. Enggaard A/S

BIM Aarhus siger stor tak for en inspirerende rundvisning på NEW AARCH til Rektor Torben Nielsen og Projektleder Gert Hedegaard, A.Enggaard, der fortalte levende om modige ambitionerne for huset, samarbejdsmodel, BIM modeller, upcyclede materialer og meget meget mere. 

Dejligt igen at kunne mødes "i virkeligheden" og se så mange veloplagte BIM Aarhus medlemmer, der havde trodset regnen og det tidlige tidspunkt, for at tage del i rundvisningen. 

Tilbage står indtryk af en nytænkende Arkitektskole med højt til loftet i mere end en forstand. En arkitektskole med plads til de studerendes læring og udfoldelser, der rækker ind i fremtiden. 

Endnu engang tak til Torben Nielsen, Gert Hedegaard samt arrangør Associate Professor Niels Martin Larsen. Vi er vist alle klar til at mødes igen, sådan ude i virkeligheden, til kommende inspirerende BIM Aarhus netværksarrangementer i efteråret.