Niels Martin Larsen
Associate professor at Aarhus School of Architecture

Jeg er optaget af hvordan digitale teknologier giver nye muligheder for byggeriet. I min forskning bruger jeg designsoftware som en åben platform for digital formgenerering. Samtidig er jeg optaget af hvordan bygningsdesign kan kobles tættere sammen med dets realisering via robotteknologi. Det, at både formgivning og fabrikationen har et fælles digitalt grundlag gør, at man kan inkludere en lang række forhold om fabrikation og byggeprocessen tidligt i designfasen.

Der sker i disse år en hastig udvikling af nye digitale redskaber indenfor byggeriet. Det er spændende at følge med i denne udvikling og samtidig bidrage til at pege på nye muligheder igennem forskningen. Noget af det mest afgørende ved de digitale teknologier, er at de gør det muligt for mange forskellige parter at samarbejde direkte igennem fælles platforme og formater. Det giver en mere dynamisk projektudvikling. Det er netop den form for samarbejdsmuligheder BIM Aarhus kan være med til at stimulere.