OPSTARTMØDE 2011

17. MARTS 2011 | ARKITEKTSKOLEN AARHUS

Det må betragtes som en rimelig formodning at ikke bare Building Information Model, men også informations processen Building Information Modeling - BIM og projektstyring Building Information Management kommer til at spille en central rolle i videreudviklingen af arbejdsmetoder og samarbejdsformer og er den helt centrale teknologi for at værdikæden kan være intakt gennem hele bygningsværkets levetid.