TÆNKETANK 2018 | WORKSHOP

G R U P P E   3
Kristian Stenild | Lone Sand | Martin Nielsen | Christian Bolding | Steffen Maagaard

BIM Aarhus skal være ledende i branchen i realtion til BIMCPH BIMFYN BIMNORD

 • Ikke kun aktive i Aarhus, men i hele landet.
 • Der findes sprog, adfærd og kultur på tværs af landsdelene.
 • Gerne arrangementer med andre organisationer
 • Flytte arrangementerne til andre byer fx. København, Silkeborg eller Odense.
 • Ikke kun 2 timers møde, men gerne 3 til 4 timers møder.
 • Bygherrerådgiverne laver indimellem støj op mod bygherre.
 • BIM Aarhus kan være med til at hæve vidensniveauet.
 • Afhold et formiddagsmøde i samarbejde med andre arrangementer. 
 • Følg op med BIM Aarhus netværksmøde om eftermiddagen.
 • Drøfte høringssvar til opdatering af AB på et Netværksmøde.
 • BIM Aarhus behøver ikke at ofre det lokale for at komme ud til mange. 
 • Man må ikke svigte den grundlæggende tanke.
 • Vidensdeling med resten af Danmark, gerne i et samarbejde med BIMCPH.
 • Visionen kunne være BIM for Danmark. 

G R U P P E   4
Marianne Friis | Sara Asmussen | Rasmus Wernlund | Karsten Thorlund | Martin Romby

Hvad har været godt fra sidste Tænketanksmøde:

 • Ikke at engagere BIM Aarhus politisk.
 • Ekstrem fokus på frirummet.
 • Vi skal ikke Streame, det er stadig frirummet, der er det vigtige.
 • Halvdags møder, som en workshop.
 • Jubilæum 10 år for IKT bygherre krav.
 • Invitere bygherrer til særlige netværksmøder.
 • Særligt fokus på Bygherren. Kontakt til Bygherreforeningen.
 • Brug Virksomhedernes internationale relationer.
 • Værktøjer : BIM Lean | BIM Data |Data analytics | Machine Learning

‚ÄčG R U P P E   2
Per Kortegaard | Kim Anker Nielsen | Maria Thygesen | Jan Bundgaard

NETVÆRKSMØDER

 • Erfaringsudveksling fra alle fremmødte deltagere.
 • Opfordre alle til at forholde sig til den fedeste ting man har lavet i BIM
 • En anbefaling af hvad man aldrig skal gøre igen i BIM sammenhæng.
 • BIM er blevet et værktøj for alle i byggebranchen.
 • Oprettet undergrupper, fx. entrepriseledere og landskab.
 • Tage hensyn til de specifikke fagligheder blandt medlemmerne. 

STUDERENDE

 • Hvad lærer de studerende og hvad kan de lære os. 
 • De bidrager positivt, og hvor kan vi bidrage til de studerende.  
 • Man kunne bruge specialerne til nogle af de nye undergrupper.
 • Vidensdele på tværs af fødekæden.
 • De gode specialer kunne lægges ud på hjemmesiden.
 • På Arkitektskolen er der investeret i robotter.
 • Fokus på digitalisering i undervisningen.
 • Samarbejde med BVU-net, der dog er lidt underdrejet lige nu.

G R U P P E   1
Eigil Nybo | Asbjørn Gregersen | Kristian Mouridsen

EFTER BILT

 • Opret en diskussionsklub, hvem hørte hvad og hvad var fedt på BLIT/RTC 2017.
 • BIM Aarhus skal være en inspirator.
 • Hele tiden hæve niveauet, det må gerne være provokerende.

INDLÆG

 • Hvordan bygger de et hus i Kina 1 måned.
 • Hvad kan vi lære fra andre brancher | Pockomon GO:BIM GO
 • Speed talks | 15 minutters indlæg og så den næste.
 • Få studerende til at holde indlæg på baggrund af specialer.
 • Hvordan udvikler vi samarbejsmodeller med ErhvervsPhd. studerende 

COWBOY BIM

 • Database i skyen håndteres med forskelligt software og programmeringssprog.
 • Byggepladsbesøg. Håndtering af software MOE bruger Revit | BIG bruger ArchiCad.
 • Cowboy BIM med de studerende.
 • 1 uge til opgaven, fortæl om det på et Netværksmøde.
 • Hvor langt kan man nå med gratis programmer.

STUDERENDE

 • Definere emner til de studerende.
 • Et projekt, der kunne løse et tværfagligt brancheproblem.