TÆNKETANK 2017 | WORKSHOP

G R U P P E   1
Eigil Nybo | Asbjørn Gregersen | Kristian Mouridsen

BIM COMMUNITY 2017
Indlæg, der kunne løfte BIM ud over Model begrebet, og se det i en anden kontekst

 • Har vi, eller skal vi have, en europæisk BIM kultur 
 • Måske kan data tegne et langt bedre hus end arkitekterne og ingeniørerne.
 • Hvordan håndtere vi de enorme datamængder og tager de magten.
 • Kunne man overfører principperne fra en nulfejls kultur på Airbus fabrikkerne.
 • Er arkitektur kunst eller data i en 3D model kontekst.
 • Hvordan vil algoritmer/robotter designe og projektere en bygning. 

​G R U P P E   2
Per Kortegaard | Kim Anker Nielsen | Maria Thygesen | Jan Bundgaard

BIM COMMUNITY 2017

 • MENNESKER

Mennesket skal være i centrum.
Hvis mennesker ikke kan være i rammerne, lykkes det ikke. 

 • ANSVAR OG YDELSER

Hvad er rent faktisk ydelser og hvor ligger det juridiske ansvar for modellen.
Det er YB2012, der beskriver leverancen. 

 • FACILLITY MANAGEMENT

Hvikle informationer bruger driftsherren.
Hvad er det man drifter? Hvor er modellen i denne kontekst.
Hvor mange informationer er der reelt behov for.
Hvorfor bliver modellen ikke opdateret.

 • AS BUILT

Man tror, at det er det som er bygget, men det er det ofte ikke.
Der er et stort behov for at få Som Udført 2000 opdateret

 • PROJEKTERINGSTIDSPLAN

Før projekteringslederne kommer rigtig i gang med BIM, kommer der ikke styr på det.

 • OPDEL GEOMETRI OG EGENSKABER

Egenskaber i særskilt database

 • KOMMUNIKATION TIL HÅNDVÆRKER

Kommunikation til håndværkerne skal forbedres. 

G R U P P E   3
Kristian Stenild | Lone Sand | Martin Nielsen | Christian Bolding | Seffen Maagaard

BIM COMMUNITY 2017
En BIM konference med Storytelling med fokus på de bløde værdier

 • Få fat i de store navne. Det kunne trække mange mennesker til.
 • Om aftenen en fortælling om BIM Community i Aarhus. 
 • En Storytelling om BIM / VDC oprindelse.
 • Arkitektklyngen kunne oversættes til engelsk. 
 • En fortælling om Aarhus, hvor er jeg som konferencedeltager.
 • En fortæller kunne være Shan O´Keeffe.

NETVÆRKSMØDER 2017

 • BPS, Building Performance imulations, er et felt der bliver investeret rigtig meget i.  
 • Inddrage bygherrerådgivere ved at invitere VIP'erne specielt til et arrangement.
 • Kontakt Bygherreforeningen | Sara Asmussen.

G R U P P E   4
Marianne Friis | Sara Asmussen | Rasmus Wernlund | Karsten Thorlund | Martin Romby

BIM COMMUNITY 2017

 • Status på de danske erfaringer med IKT krav, der i år har 10 års jubilæum. 
 • Inviter de nordiske lande, de har været first movers på IKT krav.
 • Et reality check på de danske IKT-krav. 
 • Vore Europæiske kollegaer er interesseret i at høre, hvordan det er gået i Danmark.
 • BIM Community med en fortælling om de bløde værdier.
 • Erfaringer fra de nordiske lande, de kunne præsentere sammen.
 • Formiddag på dansk og eftermiddag på engelsk.
 • Masterclasses på skolerne, få udvalgte eller en åben invitation til alle studerende.

BIM NETVÆRKSMØDER

 • Landskab, hvad der er af krav til landskabsarkitekterne.
 • Open Souce og Open BIM. Bygherren skal man kunne åbne filer, der er 10 år gamle.
 • Studietur til et driftsprojekt, se projektet og hør hvordan det gik med 3D modellen.