BIM AARHUS | TÆNKETANK 2017

Vi har haft stor gavn af Jeres input fra sidste workshop. Flere af Jeres input har udgjort bærende dele af udviklingen i BIM Aarhus siden vores Tænketanks møde den 12. april 2015. Vi håber I igen har lyst at mødes med os til en videre drøftelse.

Tirsdag den 31. januar 2017  | 15:00-18:00
NCC | Sommervej 3 | 8210 Aarhus V

Vi har flere konkrete opgaver, som vi gerne vil præsentere for Tænketanken og have hjælp til at udtænke en klar vision for:

RETHINK BUILDING CULTURE
European Culture Capital 2017 udgør et udstillingsvindue til at vise den udvikling, der for tiden sker i byggebranchen. Nye måder at tænke bygningskultur og dets processer er inde i en rivende udvikling. Det er en unik mulighed for at vise potentialer både indenfor digitalisering af arkitekt-, ingeniør- og entreprenørdiscipliner  og for samarbejdsprocesser.

BILT/RTC KONFERENCEN 2017
Næste års store europæiske BLIT/RTC Konference vil blive afholdt i Aarhus.

TEMAUGE
Hvordan får vi udviklet en Temauge i efteråret 2017 gerne med udgangspunkt i vores tidligere udarbejdede udkast BIM Aarhus | Forslag til Kulturhovedstadsprojekt 2017.

VISION | BIM AARHUS
Dernæst en vision for den videre udvikling i foreningen BIM Aarhus. Hvor skal vi bevæge os hen efter 2017 og hvad skal vores ambitionsniveau være?

Vi glæder os til at møde hele tænketanken igen og håber, at det fortsat har din interesse at deltage. Vi ved, at alle har en meget travl hverdag, men er overbevidste om, at et BIM Aarhus Tænketanksmøde vil være til gensidig inspiration og læring i en tid, hvor BIM-udviklingen i bygge- og anlægssektoren er i fuld fart.

Der vil ligeledes være en mulighed for at mødes med den nye BIM Aarhus bestyrelse som nu tæller 9medlemmer. Det vil være en større folk spændende, vidende ildsjæle der samles. Det bliver som sidst, afviklet som workshop, delvist opdelt i mindre grupper, så alle får lejlighed til at indgå i dialogen.
 

Tænketankens input fra den tidligere workshop er anvendt i relation til:

 • BIM Aarhus skal forblive en upolitisk forening, med fokus på tværfaglighed
 • Udvidet bestyrelsen både i antal og kompetencer
 • Ny hjemmeside, nyt design, mere udadvendt og rettet mod et bredere publikum
 • Nye måder at holde netværksmøde på
 • Præsentere cases om konkrete problemer/løsninger
 • Fokus på BIM, hvor der flyttes data mellem programmer
 • Paneldebat og BIM dialog
 • Afhængighedsforhold mellem rådgiverne og bygherrerne belyses
 • Planlægge BIM Studietur for alle interesserede i BIM Aarhus
   

Aalborg Universitet
Bygningskonstruktør Rasmus Wernlund
Bygningsstyrelsen                   
ICT Specialist, Sara Asmussen, | Bygningsstyrelsen
Rådgivende Ingeniør              
Technical Director, Steffen Maagaard | MOE A/S
Landskabsarkitekt                  
Arkitekt MAA Karsten Thorlund | SLA Aarhus
Arkitekt                                    
Chefkoordinator for BIM, Jan Bundgaard | C.F. Møller
Software                                    
Adm. direktør Tore Hvidegaard | 3dbyggeri
Entreprenør                             
VDC koordinator Kristian Mouridsen | NCC Construction
Entreprenør                             
VDC koordinator Maria Thygesen | MT Højgaard A/S
Tidlige bestyrelsesmedlem    
Arkitekt, Byggeøkonom Christian Bolding
Producent   
Architectural Projects Manager Kim Nielsen | Schüco International KG

 

VDC Koordinator / IKT-leder Lone Sand | NCC Construction
Konstruktør Christoffer Nielsen | schmidt/hammer/lassen architects
Konstruktør Eigil Nybo | : n y b o
BIM Koordinator Marlene Rostgaard Jensen | MTH
Projektleder Asbjørn Gregersen | Arkitema Architects
BIM Department Manager Kenneth Højbjerg | COWI
Adjunkt Martin Nielsen | VIA Bygningskonstruktør
VDC Koordinator / IKT-Leder Mette Mikkelsen | NCC Construction
Head of BIM Marianne Friis | Arkitema Architects
Arkitekt Kristian Stenild | CAD-IT
Lektor Per Kortegaard | Arkitektskolen Aarhus
BIM Manager Søren Sti Andersen | NIRAS
BIM Manager Martin Romby | aarhus arkikterne